Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 
작성일 : 18-08-30 09:59
필독: 입찰공고 일부 변경사항 알림
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 565  


입찰공고  일자, 위치 변경을 알려드립니다.

* 행사일정 변경 : 기존 2018.10.24 

                         변경 2018.10.23

* 위치변경 :       기존: 광화문 북측광장(기존)

                       변경: 광화문 중앙광장(변경)

                           2018.8.30.